Maak
plaats
021

Minor
Maker
Education

Sprong
STEM
Netwerk

Wat

Het Netwerk Maakonderwijs Amsterdam bundelt en ontwikkelt kennis over maakonderwijs voor scholen, lerarenopleidingen, musea en andere plekken waar kinderen en jongeren leren door te maken. Partners zijn de leden van de Maakcoalitie Amsterdam, scholen voor basis- en voortgezet onderwijs en hogescholen. Landelijk participeert dit netwerk in het STEM-netwerk van Sprong Educatief.

Het netwerk vormt de learning community van Maakplaats 021 en wordt voorgezeten door de Hogeschool van Amsterdam.

ContactHoe

Maken

Creativiteit en technologie zijn onlosmakelijk verbonden met leren. ‘Maken’ betekent spelen met materialen en met nieuwe technologie. Een maker creëert tastbare objecten en voorwerpen met behulp van die technologie en ambachtelijke gereedschappen. Delen van kennis (community building) en een op groei gerichte houding (maker mindset) spelen daarbij een belangrijke rol. Onderzoekend en ontwerpend leren kinderen en jongeren de wereld om hen heen te doorgronden, te begrijpen en te handelen om die wereld mede vorm te geven.

Ecosyteem

Kinderen en jongeren leren niet alleen op school maar ook daarbuiten: in bibliotheken, musea, buurthuizen en clubs. Die verschillende plekken vormen samen een leer-ecosysteem in de stad. Netwerk Maakonderwijs Amsterdam verbindt partijen en locaties waar kinderen kunnen leren door te maken. Zo kan het leren binnen en buiten school verbonden worden en kan er een doorgaande leerlijn ontstaan van basis- naar voortgezet onderwijs.  

Activiteiten

De expertisegroep van het netwerk brengt vragen van leerkrachten, maakplaatscoaches en schoolleiders in kaart en organiseert uitwisseling van programma’s, ervaringen en resultaten. Tevens ontplooit zij initiatieven voor nieuw onderzoek, impactmetingen en gezamenlijke publicaties. Regelmatig worden er thematische lezingen en symposia georganiseerd. Daarnaast worden er professionele leergemeenschappen opgezet.

Contact